Στοιχεία Εταίρου

ΑΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34, Τ.Κ. 10672, ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΘΗΝΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ