Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: WATERBRIDGE HOLIDAY TOURS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Επωνυμία: WATERBRIDGE HOLIDAY TOURS SINGLE MEMBER P.C.
Διακριτικός Τίτλος: WATERBRIDGE HOLIDAY TOURS SINGLE MEMBER P.C
Α.Φ.Μ.: 801227046
Δ.Ο.Υ.: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 152110401000
Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34
Περιοχή: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 10672
Τηλ:
Email: [email protected]

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 04.10.2039
Κεφάλαιο: 6.000,00 Ευρώ
Διαχειριστής: ΑΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΑΦΜ Διαχειριστή: 165502849